2 คลิปพิเศษ จาก A Good Day to Die Hard - วันดีมหาวินาศ คนอึดตายยาก

2 คลิปพิเศษ จาก A Good Day to Die Hard - วันดีมหาวินาศ คนอึดตายยาก

Die Hard - “Like Father, Like Son” Featurette

http://youtu.be/jjK8skVwJOo

Die Hard - “Ramping Up The Action” Featurette

http://youtu.be/mg1PRDDjmAQ

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram