UOB BLACK CARD ซื้อตั๋วหนัง 1 ฟรี 1 ทุกวันศุกร์

สิทธิพิเศษเฉพาะ บัตรเครดิต UOB BLACK CARD ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง ทุกวันศุกร์

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี แบล็ก เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี แบล็ก ที่ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น
  • สามารถแลกรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ในราคาปกติ เฉพาะระบบดิจิตอล ที่นั่งปกติ เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชมระบบพิเศษ ที่นั่งพิเศษ สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างตามโครงสร้างราคาบัตรชมภาพยนตร์ของแต่ละสาขา (ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ไม่ร่วมรายการ)
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกวันศุกร์
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าข้ามวันได้
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต ต่อ เดือน
  • จำกัดสิทธิ์รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 290 ที่นั่ง/เดือน
  • โปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ / Movie Line 025155555

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram