รูปผู้โชคดีรับรางวัลโปรโมชั่น Major Thanks

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad และ iPhohe จากกิจกรรม Major Thanks ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย

 คุณนพคุณ นาลาด ผู้โชคดีได้รับ iPhone 5

คุณวรกฤช สุตา  ผู้โชคดีได้รับ The New iPad

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram