เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ พระผู้ทรงเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
พระผู้ทรงเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

การประชุมสภานิติบัญญัติ วาระพิเศษ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธาน เพื่อพิจารณาวาระตามที่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยนายพรเพชร เผยว่า   การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ ในวาระ การแจ้งการสถาปนาองค์รัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์รัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาล โดยสนช.ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของราชอาณาจักรไทยสืบไป

 

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยครั้งหนึ่งในที่ประชุมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้ทรงพระราชทานสัมภาษณ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า

“ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งในข้าฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นข้าราชบริพารของพระมหากษัตริย์ และข้าพเจ้าก็มีความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ถือกำเนิดใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเช่นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความสำคัญและเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย สถาบันนี้มีบทบาทเป็นเส้นชีวิตในการรักษาเสถียรภาพของประเทศ เป็นแหล่งที่มาของกำลังขวัญ เป็นสถานะแห่งความชื่นชมของประชาชน และเป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวประเทศเข้าไว้ด้วยกัน”

เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ เสด็จฯ ทั่วถิ่นไทยเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎรและบำรุงสุข สานต่อปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตามเสด็จฯ เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ ๙  เป็นภาพความผูกพันที่ปวงชนชาวไทยประทับใจมิรู้ลืม

 

 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยดังที่พระองค์เคย ได้ถวายสัตย์ปฎิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา ดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  ว่า

“ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฎิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรท่ามกลางสันนิบาตรนี้ว่า ข้าพเจ้าผู้เป็น สยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”


เมื่อปี ๒๕๕๘ ทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมขบวนจักรยานตามเสด็จฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีของคนในชาติ สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นคือ ทรงรับสั่งว่า ประชาชนเป็นแขกของพระองค์ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกจังหวัดดูแลนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมงานทุกคนอย่างดี

นอกจากนี้ทรงใส่พระราชหฤทัย ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยในเหตุการณ์ครั้งนั้นปรากฎว่ามีเด็กชายพิการไร้แขนเข้าร่วมปั่นจักรยานด้วย ทราบชื่อต่อมาคือ ด.ช.วรรธนะ คำอินทร์ หรือน้องทาม  พระองค์ทรงได้พระราชทานจักรยานพระที่นั่งของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทั้งรับสั่งให้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ น้องทาม นับว่าเป็นน้ำพระราชหฤทัยอันซาบซึ้งต่อปวงชนชาวไทย

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram