สมาชิก M Gen ชมภาพยนตร์เรื่อง Avengers: Infinity War ครบทุกระบบ รับเพิ่ม 20 คะแนน

สมาชิก M Gen ชมภาพยนตร์เรื่อง Avengers: Infinity War ครบทุกระบบ
รับเพิ่ม 20 คะแนน 

 

• สำหรับสมาชิก  M Gen ทุกคลับ ที่ชมภาพยนตร์เรื่อง Avengers: Infinity War ครบทุกระบบ ได้แก่ 2D , 3D , IMAX , 4Dx ระหว่าง 25 เม.ย. – 13 พ.ค. 61 รับเพิ่ม 20 คะแนน
• สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Avengers: Infinity War ทุกที่นั่ง ทุกรอบ
• ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บ. (รวมถึงการใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher / Gift card / Gold card / Platinum card ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย หรือใช้โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
• สำหรับตั๋วหนังที่ใช้สิทธิ์บัตรสะสม Avenger: Infinity War ไม่สามารถร่วมรายการได้ 
• สมาชิก 1 คน / สิทธิ์
• คะแนนพิเศษ เข้าวันที่ 23 พ.ค. 61

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram