ครั้งแรกในไทยกับภาพบนจอ IMAX ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 26%

OBLIVION IMAX TECHNICAL SPEC 26% Bigger on IMAX ( SKY FALL ASPECT RATIO)

ครั้งแรกในไทยกับภาพบนจอ IMAX ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 26%  

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram