วิธีการใช้บัตร MPass

วิธีการใช้บัตร

  • บัตร M Pass สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ที่ ตู้ E-ticket 
  • สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง เรื่องละ 1 ที่นั่ง (ไม่สามารถใช้สิทธิ์กับภาพยนตร์อินเดีย , ภาพยนตร์พิเศษ เช่น สารคดี ,คอนเสิร์ต ได้) 
  • สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ระบบ 2D ดิจิตอล ในที่นั่งปกติ และสามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่งฮันนีมูน หรือชมในระบบ 3D ,ระบบ IMAX
  • บัตร M Pass สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ที่มีรอบฉายห่างกัน 2 ชั่วโมง และไม่สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์รอบล่วงหน้า ในวันถัดไปได้ 
  • ก่อนเข้าชมภาพยนตร์ ต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์ พร้อม บัตรประชาชนของผู้ที่เข้าชมภาพยนตร์ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
  • บัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์ M Pass ไม่สามารถนำมาจำหน่าย หรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้ หากตรวจพบทางบริษัทฯ ขอทำยกเลิกการใช้บัตร M Pass
  • บัตร M Pass Student สามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อ M Pass Popcorn Set (ป๊อปคอร์น ขนาด 46 oz. และ Soft Drink ขนาด 32oz.) ในราคาพิเศษ 130.-บาท 
  • สำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง ทางโรงภาพยนตร์อาจมีการเพิ่มส่วนต่างในการใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ในทุกระบบการฉาย 
  • เงื่อนไขการใช้บัตร M Pass สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram