ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" สาขาปากเซ ส.ป.ป. ลาว

แคมเปญ "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก"
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปากเซ ส.ป.ป. ลาว

ฮอนด้าปากเซ และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เฟรนชิปมอลล์ ปากเซ จัดกิจกรรม "ยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธ์มาก"
ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100cc. จำนวน 1 คัน มูลค่า 11,000,000 กีบ (42,900บาท)
โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 31 กรกฏาคม 2560

-----------------------------------------------------------

รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100cc. ได้แก่ คุณสุกวิไล สีสุมาณ

-----------------------------------------------------------
 

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 50 รางวัล

1 นางสมพร สีบุญเรือง
2 นางจิดประสง แก้วบัวพา
3 นายวงสะหวัน พมมาสุลิด
4 นายสุกสาคร พันทะพอง
5 นางวิไลสุก ชาทองยด
6 นางแก้วอุลา ไชโอสี
7 นายคำเกิด ปัญญาสัก
8 นางทัดสะนี พิมมะสิง
9 นางพัดทิดาลัก โสสุพัน
10 นายเวียงวันไช สีสมพร
11 นายอินทะพร ไชยะสาน
12 นายพุดทะวัน วงคำมนตรี
13 นาย สุกสะหวัน พาสนนาบาน
14 นางมะนีลา คำโล
15 นายมานะจิด จันทะกุมมาน
16 นางมิมี่
17 นางสุดาวัน จอมมะนี
18 นาย ติตี๋ พันทะมิด
19 นายสุกสะหวัด หินวันนะลาด
20 นางคานมะนี นุวง
21 นางอัมมลี ไชยะลาด
22 นาย เลีดปัญญา ไชยะกุนมะนี
23 นายสุกทะวี ไชยะสุก
24 นายแสงพะจัน วงพมไช
25 นางมะนีดา พิมมะจัก
26 นางลัดสะหมี ชาพักดี
27 นางพัดทิดาลัก โสสุพัน
28 นางประกายแก้ว แสนอามาดมนตี
29 นางทองมะนี
30 นายพุดดาวัน พุดทะวง
31 นางแก้วใจ แสงไชยะวง
32 นางสุพาพอน เกดมาลา
33 นางสุพาพอน สีหาบุด
34 นางกวาง พันทะวง
35 ท้าวคำเพัด บุดทะวง
36 นางตุกตา ทำมาโกด
37 ท้าวคำหล้า
38 นางสมปอง สังคะวัน
39 ท้าวปันยา สานานเวด
40 ท้าวชินนะวัด
41 ท้าวอุดมพอน สุถะนุ
42 ท้าวกี่งโก้ เทบพะไกสอน
43 นางอำไพวัน
44 ท้าวบูม ไพละสอน
45 นางน้ำฝน ผันติละสอน
46 ท้าวเวียงวิไล สายสงคี
47 ท้าวคำผา แสนอามาดมนตี
48 ท้าวคำผาน ไชดี
49 นางมะลิ อ่อนน้อม
50 นางสุจิลา วงปะเสิด

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram