ภาพสด ๆ จาก 47 Ronin World Premiere ที่ญี่ปุ่น

ภาพสด ๆ จาก 47 Ronin World Premiere ที่ญี่ปุ่น

ภาพที่ได้มาสด ๆ ร้อน ๆ จาก 47 Ronin World Premiere ที่ Roppongi Arena กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงนักแสดงอย่าง Keanu Reeves, Carl Rinch, Rinko และดาราประกอบคนอื่น ๆ  

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram