โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แจ้งงดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา
จะงดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั่วประเทศ ๑๑๙ สาขา ร่วมถวายความอาลัย
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา
จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram