สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 25 ฟรีแลนซ์กวาดเรียบ8รางวัล ใหม่-ซันนี่คว้าแสดงนำยอดเยี่ยม

ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ไทยสุดยอดเยี่ยม
คว้ารางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 25  

 

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

Snap แค่ได้คิดถึง
พี่ชาย 
ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ 
(Winner)
อนธการ
อาปัติ

 

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
 

 คงเดช จาตุรันต์รัศมี (Snap แค่...ได้คิดถึง)
Josh Kim (พี่ชาย My Hero)
ชยนพ บุญประกอบ (เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ)
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ) 
(Winner)
อนุชา บุญยวรรธนะ (อนธการ)

 

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 


 

ซันนี่ ซี สุวรรณเมธานนท์ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)  (Winner)
ถิร ชุติกุล (พี่ชาย My Hero)
ธิติ มหาโยธารักษ์ (เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ)
อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ (อนธการ)
โทนี่ รากแก่น (Snap แค่...ได้คิดถึง)

 

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม 

ดาวิกา โฮร์เน่ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)  (Winner)
พลอย ศรนรินทร์ อาปัติ 
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์  (2538 อัลเทอร์มาจีบ)
วรันธร เปานิล (Snap แค่...ได้คิดถึง)
สุทัตตา อุดมศิลป์ (เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ)

 

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

 กฤษณะ พันธุ์เพ็ง (Snap แค่...ได้คิดถึง)
ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร  (เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ )
อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล (พี่ชาย My Hero)  
(Winner)
โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ (อนธการ)
ต่อพงศ์ จันทบุบผา  (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)

 

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

ดวงใจ หิรัญศรี (อนธการ)
นรีกุล เกตุประภากร เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ
พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ (อาปัติ)
วิโอเลต วอเทียร์ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ) 
(Winner)
อาภา ภาวิไล  แม่เบี้ย 

 

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 

 snap (Winner)
พี่ชาย
เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ
ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ
(Winner)
อนธการ

 

ถ่ายภาพยอดเยี่ยม

อนธการ
ฟ.ฮีแลร์
ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ
Snap
เพลงของข้าว 
(Winner)

 

ลำดับภาพยอดเยี่ยม

พี่ชาย
Snap
ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (Winner)
อนธการ
เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ

 

บันทึกเสียง/ผสมเสียงยอดเยี่ยม

ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ
เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ
อนธการ
Snap 
(Winner)
อาปัติ

 

เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
 

 

รุ่นพี่ (Winner)
ละติจูดที่ 6
เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ
2538 อัลเทอร์มาจีบ
เดอะดาวน์  
(Winner)

 

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

 พี่ชาย
อนธการ
Snap
ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ 
(Winner)
เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ

 

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ
อนธการ
Snap (Winner)
ที่ว่างระหว่างสมุทร
เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ

 

ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

พี่ชาย
มนต์เลิฟสิบหมื่น
ฟรีแลนซ์
ฟ.ฮีแลร์ (Winner)

เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ

 

แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ
ผีห่าอโยธยา (Winner)

ฟ ฮีแลร์
รุ่นพี่
อาบัติ

 

สารคดียอดเยี่ยม

 

สาขา เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม 

อาปัติ
มอญซ่อนผี
ผีห่าอโยธยา
รุ่นพี่ (Winner)

เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram