โปรโมชั่น Happy Popcorn Day ราคา 39 บาท (เฉพาะวันที่ 20 สิงหาคม 2563)

 

โปรโมชั่น Happy Popcorn Day ราคา 39 บาท (เฉพาะวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 

 

สาขาที่ร่วมรายการ: 
พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอารต์, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทกุสาขา, อีจีวี ทกุสาขา, เมเจอร์ ซีนีม่า ทุกสาขา, เอสพลานาด ทุกสาขา, พรอมานาด, เมกา ซีนีเพล็กซ์ , พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ , โคราช ซีนีเพล็กซ์, อยุธยา ซิตี้ พารค์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, บลพูอรต์ ซีนีเพล็กซ์

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น: 
•ระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นเฉพาะวันท่ี20สิงหาคม2563เท่านั้น
•โปรโมชั่นนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกับคูปองส่นนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
•โปรโมชั่นเฉพาะท่ีจุดจำหน่ายป๊อปคอรน์เท่านั้น(Deliveryไม่ร่วมรายการ)
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขหรือรายละเอียดรายการ โปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: เฉพาะวันที่ 20 สิงหาเท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram