ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ ขุนแผน บัคเก็ต เซ็ท ราคา 390 บาท

ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ ขุนแผน บัคเก็ต เซ็ท  ราคา 390 บาท

วันเริ่มจำหน่าย : 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ขุนแผน บัคเก็ต เซ็ท ราคา 390 บาท ประกอบด้วย
+ ขุนแผนบัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น 100 ออนซ์ 1 ถัง
+ น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

ขุนแผน ซุปเปอร์ไซซ์ เซ็ท ราคา Tier 1: 320 บาท / Tier 2: 340 บาท / Tier 3: 360 บาท ประกอบด้วย
+ ขุนแผน ซุปเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง
+ น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram